Agenda


2017-2018-2019

• Projectkoor 5e zaterdag Houten met o.a. muziek van Jenkins en Cohen

• Concert Vrouwen Vocaal Ensemble Voyelles, (Scandinavische klanken en invloeden)

• Concert Ecclesiakoor De Bilt o.a. het Kerstoratorium “Nieuw Begin”, Ecclesiakoor De Bilt

• Herdenkingsconcert “Requiem Op. 48” van Gabriel Fauré (1845 – 1924)

• Passieconcert “The Crucifixion” van John Stainer (1840 – 1901)

• Compositieopdracht, drie tafelliederen, “de Vertaalslag”, teksten van Sytze de Vries

• Projectkoor in Linschoten, ter voorbereiding voor de Goede week en Pasen

• Muzikale (bege)leiding bij Taizé-vieringen in Beesd en Linschoten

• Opzetten van een gezamenlijk uitvaartkoor, Johannes de Doper Parochie, Gouda

• Start van Spieghelkoor, Bussum, repertoire uit het Nieuw Liedboek en klassiek repertoire

• Cd-opname, begeleiding piano met ensemble

• Pianobegeleiding “nieuwe” Nederlandse mis, lieddag Houten, zat. 6 oktober, T. Löwenthal